Tačka u kojoj SE SUSREĆU SVETOVI

SLEDEĆA TAČKA U TAČKI

Dana
Sati
Minuta
Sekundi

Martovske TAČKE

Dešavanja koja su pred nama:

KO SU BILI GOSTI?

TESTIMONIJALI

EHO IZ TAČKE

Otkrijte priče gostiju koji su obogatili Tačku Susretanja svojim jedinstvenim talentima.

Otkrijte priče gostiju koji su obogatili Tačku Susretanja svojim jedinstvenim talentima.