Književni susret sa Vladanom Živaljevićem

U petak, 1.3.2024.g. od 19č u Salonu kod Porte (Zmaj Jovian 16, Vršac) Udruženje Tačka susretanja priređuje književni susret sa Vladanom Živaljevićem. Tom prilikom biće predstavljane knjige „Kolevka“ i „Sizifov manevar“. Moderator večeri književni kritičar Mileta Aćimović Ivkov: muzički pasaži Nikola Bengin, prof. gitare

Vladan Živaljević je rođen 1967. godine u Čačku. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu je diplomirao 1993. godine sa prosečnom ocenom 9,55.

Od 1995. godine radi u Centru za endokrinu hirurgiju, Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Sada se nalazi na mestu načelnika Centra.

Specijalistički ispit iz opšte hirurgije je položio 2000. Godine sa odličnom ocenom.

Subspecijalistički ispit iz endocrine hirurgije je položio 2019. Godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Magistrirao je 1997. godine, sa temom „Faktori rizika za karcinome štitaste žlezde kod žena“, a doktorsku disertaciju „Faktori rizika za pojavu anaplastičnog karcinoma štitaste žlezde“ odbranio je 2006. Godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Za asistenta na Katedri za hirurgiju (opšta hirurgija – endokrina hirurgija) Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran je 2005. godine. U zvanje vanrednog profesora je izabran 2018. godine.

Dosada je uradio više od 4.000 operacija iz oblasti endokrine hirurgije.

Autor je monografije “Anaplastični karcinom štitaste žlezde“ i udžbenika „Hirurgija paratiroidnih žlezdi“. Jedan je od urednika udžbenika “Hirurgija štitaste žlezde” i “Hirurgija nadbubrežne žlezde” za koji je dobio i nagradu grada Beograda za medicine za 2019. godinu.

Autor je ili koautor više poglavlja u domaćim i stranim knjigama i udžbenicima. Dosada je kao autor ili koator objavio više od 300 naučnoistraživačkih radova, od kojih je 109 publikovano u časopisima sa IF, h-indeks 15.

Saradnik je na projektima koje je odobrilo i finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Kao stručni konsultant u Zdravstvenim centrima u Čačku,Valjevu, Kruševcu i Ćupriji, kao i u Specijalnoj bolnici za štitastu žlezdu Čigota na Zlatiboru, doprineo je razvoju hirurgije u ovim ustanovama.

Mentor je više diplomskih i subspecijalističkih radova, kao i doktorskih disertacija odbranjenih na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Bio je član komisija za obdranu doktorskih disertacija na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu.

Predsednik je Udruženja endokrinih hirurga Srbije i osnivač i član Skupštine nacionalnih delegata Evropskog Udruženja Endokrinih Hirurga (European Society of Endocrine Surgeons – ESES).

Zamenik je šefa katedre endocrine hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i podpredsednik Republičke stručne komisije za endokrinu hirurgiju Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Bio je član je Etičkih odbora Medicinskog fakuleta u Beogradu, Kliničkog centra Srbije u Beogradu I Etičkog odbora Srbije.

Oženjen je i ima dvoje dece.

Uskoro u Tački

Događaji koji spajaju, inspirišu i obogaćuju – za svakog po nešto.